Javna debata u Glogovcu – „Podrška za obećanje“ Kampanja za podršku borbi protiv radikalizacije

22. februar 2017. – Balkanska grupa održala je javnu debatu u cilju stvaranja pravih poruka protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Naša kampanja „Podrška za obećanje“ ponudila je zajedničku interaktivnu platformu, da podeli i raspravi sva relevantna pitanja zabrinutosti, ulogu zajednice u osnaživanju lokalnih glasova i glasnika protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma. U jedinstveno interaktivnoj debati učestvovali su članovi lokalne uprave, policije, islamske zajednice, lideri zajednica, mladi, žene, roditeljska zajednica i zajednica nastavnika. Diskusije su vodila dva istaknuta stručnjaka, Džabir Hamiti (profesor teologije) i Ardian Gola (profesor sociologije).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: