Dialogu i drejtpërdrejtë si mjet për stabilitetin rajonal