Dialogu politik – Tryezë e rrumbullakët me kryetarë e nënkryetarë