Fituesit e Garës per Ese

Ballkan Group shpall fituesit për Konkursin për ese. Konkursi (i hapur për anëtarët nga 16-30 vjeç) u dha studentëve mundësinë të ndajnë pikëpamjet e tyre mbi një larmi çështjesh që prekin përfaqësimin e grave në pozitat e vendimmarrjes dhe kuotën gjinore siç e përcakton  Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme.

U pranuan 180 Ese mbi temat si:

  • Pjesëmarrje e grave në politikë në Kosovë;
  • Rritja e kuotës gjinore për përfaqësim sa më të drejtë gjinor në Kosovë;
  • Promovimi i gruas në pozita vendimmarrëse në Kosovë.

Pas rishikimit të eseve, u vlerësuan studentët  në vijim:

Vendi 1  Loresa Statovci “A kanë gratë një zë më ndryshe në Politikën e Kosovës?”

Vendi 2  Artmir Ibra        “(Gruaja) Burri më i mirë nga të gjithë ”

Vendi 3të   Ndriqim Imeri.  “Roli i grave në përfaqësimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës.”

Ky aktivitet realizohet në kuadër të projektit “Barazia gjinore në Kosovë: Fuqizimi i Grave dhe Vajzave – Një thirrje për ndryshim” i financuar nga Fondi i Iniciativave Lokale të Kanadasë (CFLI) – një nismë e Qeverisë së Kanadasë”.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More