Fokus Grupi në Vushtrri – Fushata kundër radikalizimit “Mbështetje për premtimin”

16 nëntor 2016 – Ky diskutim i grupeve të fokusit me nënat e moshës 45-65 vjeç synonte ta nxiste debatin dhe të ndikonte në normat shoqërore duke mbështetur mekanizmat për parandalimin dhe raportimin e rasteve të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm në të gjitha fazat e zhvillimit. Qëllimi i projektit është t’i inkurajojë nënat që të flasin për ekstremizmin, ta ngrenë zërin dhe të raportojnë raste që prekin familjet dhe komunitetet e tyre. Nënat shprehën shqetësime rreth rolit të tyre të kufizuar në komunitet duke përfshirë mbrojtjen e fëmijëve dhe të familjeve të tyre. Shumë pak nëna kanë mundësi të diskutojnë dhe ndajnë pikëpamjet e tyre rreth normave shoqërore që ndikojnë negativisht në familjet e tyre, p.sh. radikalizimi dhe ekstremizmi i dhunshëm. Mesazhet e zakonshme të këtij grupi të fokusit janë: “Nuk kemi djem për të humbur në luftërat e huaja!” dhe “Vendi im, jeta ime, varri tim!”Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More