Gjilan: Tryezë për fuqizimin e grupit të grave deputete përmes bashkëpunimit rajonal