Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Trendi i mospërfshirjes së grave në pozita drejtuese, ose i përfshirjes së pamjaftueshme në pozita përfaqësuese ka shënuar rritje, në ndërkohë që angazhimi për rritjen e barazisë gjinore në sferat politike dhe publike është sipërfaqësor dhe minimal. Më poshtë mund të gjeni të dhënat që ilustrojnë pabarazinë e burrave dhe grave në pozitat pushtetmbajtëse.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More