Grupi për Ballkan ka një porosi për partitë politike