Grupi për Ballkan mbajti webinarin e parë me Rrjetin Alumni