Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë për të Rinjtë në Politikë