Konferenca: Grupi i Grave Deputete: Rritja e ndikimit në politikë-bërje dhe përkrahjes publike