Letër drejtuar Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe Ministrave të qeverisë së Kosovës

15 shkurt 2019 – Me publikimin e artikullit për përfaqësimin e Grave në Politikë, “Përfshirja e Grave: Pabarazia e përfaqësimit gjinor në politikë dhe vendimmarrje” Grupi për Ballkan ka dërguar një letër drejtuar Kryeministrit Ramush Haradinaj dhe të gjithë kabinetit të Ministrave, duke u bërë thirrje qeverisë të monitorojnë Ligjin për Barazi gjinore dhe të sigurojnë zbatimin e tij. Njëkohësisht i kërkon qeverisë të jenë aleat të barazisë gjinore dhe të përdorin pozitën e tyre, për të adresuar disa nga rekomandimet konkrete që Grupi për Ballkan i ka listuar në këtë artikull.

Letrën e plotë mund ta lexoni këtu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More