Lidershipi kosovar, jo unik para fazës së ardhshme të dialogut