Marrëdhëniet ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe faktorëve ndërkombëtar