Ndërmarrjet publike në komunat veriore të Kosovës: Të ngelura në status-quo

4 dhjetor 2016 – Marrëveshja e Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë, e nënshkruar në prill të vitit 2013, solli ndryshime të papara në katër komunat veriore të Kosovës. Administrata serbe duhej të shpërbëhej dhe të zëvendësohej me një kosovare. Zgjedhjet lokale u mbajtën në tërë Kosovën, përfshirë veriun, në vitin 2013; policia është plotësisht e integruar në Kosovë; doganat janë themeluar; dhe procesi i integrimit të gjykatave në sistemin gjyqësor të Kosovës është në vazhdim e sipër. Megjithatë, shumë gjëra mbeten të njëjta. Serbët mbeten të varur nga institucionet serbe që vazhdojnë të funksionojnë pa ndërprerje. Qytetarët marrin shërbime nga kompanitë e financuara nga Beogradi. Kompanitë rajonale dhe lokale, nën autoritetin e qeverisë së Beogradit apo të qeverive komunale në veri të saj, nuk pranojnë të integrohen në kuadër të ligjit të Kosovës, nuk bashkëpunojnë me komunat e zgjedhura në Kosovë ose nuk përpiqen t’i përmirësojnë shërbimet. Kompanitë veprojnë në kushte të këqija, u mungon menaxhmenti, u nënshtrohen pengesave politike, dështojnë t’i inkasojnë faturat dhe nuk bëjnë përpjekje për t’u përmirësuar. Ata janë atje për të mbijetuar dhe, derisa nuk u kërkohet të paguajnë, qytetarët nuk kërkojnë më tepër. Lexo më shumë këtu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More