Bashkëpunimi Rajonal dhe Marrëdhëniet e Mira Fqinjësore

Grupi për Ballkan promovon integrimin e plotë të minoriteteve dhe komuniteteve në gjithë rajonin,  harmoninë shoqërore mes komuniteteve dhe marrëdhëniet paqësore e prosperuese ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor (WB 6). Me një përvojë të pakrahasueshme në proceset e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Grupi për Balkan synon t’i adresojë dhe analizojë të gjitha çështjet e dialogut teknik dhe politik, si dhe përfitimet, sfidat dhe ndikimin që kanë këto procese deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqësore mes dy vendeve. Grupi për Ballkan jo vetëm që e monitoron nga afër dialogun dhe implementimin e tij, por është i angazhuar edhe në zhvillimin dhe fuqizimin e mbështetjes së dialogut në nivel politik dhe shoqëror, nëpërmjet bashkëpunimit me palë të ndryshme.

Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor

30 mars 2021 Grupi për Ballkan publikoi raportin “Bashkëpunimi Rajonal në Ballkanin Perëndimor”. Ky raport paraqet një analizë të...

Bashkëpunimi rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe pjesëmarrja e Kosovës në organizatat rajonale

“Identifikimi i mënyrave më të mira për bashkëpunim rajonal në Ballkanin Perendimor” 29 Mars 2021 Grupi për Ballkan organizoi...

Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 Grupi për Ballkan lanson projektin “Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i...

Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat”...

Punëtori: “Diskutim me ekspert lidhur me procesin e Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë”

23 Shtator 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur një punëtori për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë,...

Punëtori online: “Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë”

24 korrik 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur punëtorinë për dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë, me...

Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi...

Punëtori: Informim i studentëve lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë

05 Mars 2020 – Grupi për Ballkan ka organizuar një punëtori lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe...

Marrëveshjet e dialogut teknik Kosovë-Serbi: Përshtypjet në terren

Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian: “Promovimi dhe Komunikimi i Përfitimeve nga Dialogu Kosovë-Serbi, i Ndërmjetësuar...