Bashkëpunimi Rajonal dhe Marrëdhëniet e Mira Fqinjësore

Grupi për Ballkan promovon integrimin e plotë të minoriteteve dhe komuniteteve në gjithë rajonin,  harmoninë shoqërore mes komuniteteve dhe marrëdhëniet paqësore e prosperuese ndërmjet shteteve të Ballkanit Perëndimor (WB 6). Me një përvojë të pakrahasueshme në proceset e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Grupi për Balkan synon t’i adresojë dhe analizojë të gjitha çështjet e dialogut teknik dhe politik, si dhe përfitimet, sfidat dhe ndikimin që kanë këto procese deri në arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare paqësore mes dy vendeve. Grupi për Ballkan jo vetëm që e monitoron nga afër dialogun dhe implementimin e tij, por është i angazhuar edhe në zhvillimin dhe fuqizimin e mbështetjes së dialogut në nivel politik dhe shoqëror, nëpërmjet bashkëpunimit me palë të ndryshme.

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në...

Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat

Raporti i ri i Grupit për Ballkan “Dialogu i Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë: Arritjet dhe Sfidat”...

Punëtori: “Diskutim me ekspert lidhur me procesin e Dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë”

23 Shtator 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur një punëtori për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë,...

Punëtori online: “Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë”

24 korrik 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur punëtorinë për dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë, me...

Përmbledhje e projektit “Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga Dialogu teknik Kosovë-Serbia, lehtësuar nga BE-ja”

3 prill 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) ka përmbyllur me sukses implementimin e projektit “Promovimi...

Punëtori: Informim i studentëve lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë

05 Mars 2020 – Grupi për Ballkan ka organizuar një punëtori lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe...

Marrëveshjet e dialogut teknik Kosovë-Serbi: Përshtypjet në terren

Në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian: “Promovimi dhe Komunikimi i Përfitimeve nga Dialogu Kosovë-Serbi, i Ndërmjetësuar...

Punëtori: Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë

25 Shkurt 2020 – Grupi për Ballkan ka mbajtur një punëtori lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe...

Tryezë Diskutimi: Perspektiva mbi Marrëveshjet e Dialogut Teknik midis Kosovës dhe Serbisë

21 shkurt 2020 – Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi (KSPAG) organizoi në Prishtinë tryezën e diskutimit “Perspektivat mbi...