Një listë çështjesh të papërfunduara e presin qeverinë e re