Punëtori me aktivistë të rinj të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) – “Forcimi i rolit të rinisë në politikë”

13 dhjetor 2017 – Grupi për Ballkan vazhdon ta promovojë pjesëmarrjen e të rinjve në politikë. Ne mbajtëm një seminar me anëtarët e Forumit Rinor të Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK). Dega e të rinjve të LDK-së është e organizuar dhe kërkon më shumë reforma në politikën e Kosovës; ata kanë nxjerrë në pah një listë të sfidave për pjesëmarrjen e tyre më aktive në forumet e partisë dhe në vendimmarrje. Aktivistët synojnë modelet e roleve që duan t’i vazhdojnë dhe duan më shumë ndërveprime dhe më shumë mundësi për të marrë më tepër trajnime dhe për t’u avancuar në strukturat e partisë. Grupi tregoi gatishmëri të madhe për të diskutuar për tema që janë të rëndësishme për ta. Nevoja për reforma në sektorin e arsimit dhe liberalizimi i vizave ishin ndër shqetësimet kryesore që u diskutuan gjatë këtij grupi të fokusit.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More