Radionica sa omladinskim aktivistima Demokratskog saveza Kosova (LDK) – “Jačanje uloge mladih u politici”

13. decembar 2017. – Balkanska grupa nastavlja da promoviše učešće mladih u politici. Održali smo radionicu sa članovima Foruma mladih Demokratskog saveza Kosova (LDK). Omladinski ogranak LDK je organizovan i traži više reformi u kosovskoj politici; oni su istakli listu izazova za njihovo aktivnije učešće u stranačkim forumima i donošenju odluka. Aktivisti ciljaju uzore koji žele da prate i žele više interakcija i mogućnosti da dobiju više obuke i napredak u partijskim strukturama. Grupa je pokazala veliku spremnost da razgovara o temama koje su im važne. Neophodnost reformi u sektoru obrazovanja i liberalizacija viznog režima bili su među glavnim pitanjima o kojima se raspravljalo tokom ove fokus grupe.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: