Rashiti: LVV dhe Kurti vendosin kush zgjidhet kryetar i Kuvendit dhe kryeministër