A duhet Gjykata Kushtetuese e Kosovës të vazhdojë të ketë gjykatës ndërkombëtarë?

Blogu i programit të Evropës Juglindore të LSE-së organizon një debat mbi ligjshmërinë e gjyqtarëve ndërkombëtarë në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës (postimi i fundit këtu). Ështja është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe në kohë, duke pasur parasysh ndërhyrjet e Gjykatës në krizën e vazhdueshme të qeverisë së Kosovës dhe fuqitë e saj të gjera. Ajo meriton vëmendje nga kushdo që interesohet për anën gjyqësore të përpjekjeve ndërkombëtare për paqe dhe shtet-ndërtim dhe shtron pyetje të reja për të drejtën ndërkombëtare ndërkombëtare. Në këtë post, unë shtroj dy çështje të reja që mund të vendosin pyetjen, dhe sugjeroj një kornizë alternative.

Lexoni artikullin këtu (vetëm në gjuhën Angleze).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More