Skenarët e finales se madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë

10 prill 2018 – Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit (RIDEA), kryesues, dhe Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG) kanë botuar një dokument të veçantë të politikave “Skenarët për ‘Finalen e madhe’ mes Kosovës e Serbisë”. Raporti përshkruan skenarët e mundshëm dhe më të mirë që Kosova duhet t’i ndjekë në fazën përfundimtare të dialogut mbi normalizimin e plotë me Serbinë. Për këtë studim unik, ne kemi zhvilluar mbi 120 intervista me zyrtarë të institucioneve të Kosovës, partive politike, OJQ-ve, krijuesve të opinionit dhe aktorëve vendorë e ndërkombëtarë. Janë mbajtur dy punëtori të ekspertëve dhe janë konsultuar shumë raporte hulumtuese dhe analiza. Raporti i politikave ofron një vend të rekomandimeve të mundshme që synojnë ta ndihmojnë përfundimin e suksesshëm të dialogut me Serbinë në vitet në vijim.

Për më shumë, lexoni raportin këtu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More