Balkanska grupa organizovala konferenciju alumni mreže „Mladi u politici – Mogućnosti i izazovi“