Privredni sud Kosova

Balkanska grupa u saradnji sa Skupštinom Republike Kosovo, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini, je lansirala video animaciju o Privrednom sudu na 3 jezika: albanskom, engleskom i srpskom), kojom se informiše o značaju, zadacima i nadležnostima Suda

U ovom sudu je angažovan dovoljan broj sudija i pomoćnog osoblja za sprovođenje radnog plana i zadataka na osnovu Zakona o privrednom sudu i internim propisima ove institucije.

Privredni sud je redovni sud u okviru postojećeg sudskog sistema, a pod njegovu nadležnost spadaju svi sporovi između domaćih i stranih privrednih subjekata.

Za više informacija pogledajte video-animaciju OVDE.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Balkanske grupe i ni na koji način ne predstavlja stavove donatora.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More