Pregled rezultata projekta „Promocija prednosti tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine, pod okriljem EU“

3. april 20120. – Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije (KSPAG) uspešno je završila sprovođenje projekta „Promocija prednosti tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine“. Tokom trajanja projekta realizovane su 82 aktivnosti na Kosovu i u Srbiji, uključujući: autorske tekstove o temama iz projekta, radionice, okrugle stolove, TV debate, seminare, konferencije, publikacije, komunikaciju na […]

Radionica: Informisanje građana o briselskom dijalogu između Kosova i Srbije

5. mart 2020. – Balkanska grupa je u Prištini organizovala radionicu o dijalogu između Kosova i Srbije sa studentima univerziteta Koledž AAB, Univerziteta za biznis i tehnologiju (UBT), Koledž Universum i Prištinskog univerziteta (PU). BPRG je ovim događajem imao za cilj informisanje i diskutovanje o procesu dijaloga između Kosova i Srbije. Diskusija i radionica su […]

Okrugli sto: Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije

21. februara 2020. – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije (KSPAG) organizovala je u Prištini / Prištini okrugli sto „Perspektive sporazuma o tehničkom dijalogu između Kosova i Srbije“. Okrugli sto je pokrenuo izdavanje brošure koja sadrži Op-Eds napisane od strane građana i profesionalaca sa Kosova i iz Srbije koji su izneli svoja lična […]

Održan peti sastanak Konzorcijuma KSPAG

3. februara 2020. – Grupa za zagovaranje politike između Kosova i Srbije održala je svoj peti i poslednji sastanak Upravnog odbora na kome je razgovarano o dostignućima realizovanih aktivnosti koje su povezane sa promovisanjem i priopćavanjem prednosti tehničkih sporazuma tehničkog dijaloga Priština i Beograd. Tokom sastanka razgovarano je o detaljnoj analizi rezultata projekta, koji uključuju […]

Održan četvrti sastanak Konzorcijuma KSPAG

23. septembar 2019 – Grupa za zastupanje javnih politika Kosovo – Srbija održala je svoj četvrti sastanak Upravnog odbora na kome su razgovarali o dostignućima realizovanih aktivnosti vezanih za promovisanje i priopćavanje prednosti tehničkih sporazuma tehničkog dijaloga Priština i Beograd. Članovi Upravnog odbora KSPAG-a predstavili su detaljnu analizu rezultata projekta, koji uključuju direktne sastanke sa […]