Balkanska grupa je organizovala niz događaja u cilju promocije i podrške dijalogu Kosova i Srbije

Balkanska grupa je organizovala niz događaja u cilju promocije i podrške dijalogu između Kosova i Srbije. U okviru naše platforme, Foruma za politiku Zapadnog Balkana, organizovali smo konferenciju „Dijalog sa Srbijom: Lekcije iz prošlosti za budućnost procesa“. Na konferenciji su govorili baronica Catherine Ashton i ambasador Philip Reeker, posrednici u Dijalogu u prvim godinama, koji […]

Inicijativa Balkanski dijalozi – Obezbeđivanje evropske budućnosti Zapadnog Balkana: Omogućavanje pozitivnog mira

11-13. maj 2023. – Priština, Kosovo Balkanska grupa je u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Atlantskim savetom organizovala inicijativu Balkanski dijalozi. U okviru Foruma politike Zapadnog Balkana, ova konferencija je uspešno poslužila kao platforma za angažovanje dijaloga i saradnje između ključnih aktera sa Zapadnog Balkana, Evropske unije i Sjedinjenih Država. Imala je […]

Obnavljanje Berlinskog procesa za Zapadni Balkan: Učiniti svoje ciljeve ambicioznijim

Neposredno pre nego je nemački kancelar Olaf Scholz  nastavio Berlinski proces, početkom novembra 2022, novi politički izveštaj Balkanske grupe – Obnova Berlinskog procesa za zapadni Balkan: Učiniti svoje ciljeve ambicioznijim, pruža sveobuhvatnu analizu Berlinskog procesa. Nadovezujući se na uspehe i slabosti, analiza nastoji da uspostavi novi plan za obnovljeni Berlinski proces i njegove agende. Predstojeći novembarski […]

Svaka prestonica ima svoju priču! Posetimo ih!

Šestorka Zapadnog Balkana pregovara o slobodi kretanja sa ličnim kartama za građane Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije u okviru Berlinskog procesa. Balkanska grupa se snažno zalaže za unapređenje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, promovisanje prava slobode kretanja građana u zemljama ZB6, povećanje prekogranične saradnje, omogućavanje bezbednosti i stabilnosti za građane […]

Aktivnost razmene: „Promovisanje jačih glasova, jačanje uloge civilnog društva i podrška novim mogućnostima za normalizaciju odnosa

20 – 21. jun 2022. Balkanska grupa je 20-21 juna 2022. organizovala aktivnost razmene između istaknutih predstavnika civilnog društva Srbije i Kosova u Prištini, Kosovo. Ova aktivnost, koja proističe iz stuba Balkanske grupe „Unapređenje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa“, imala je za cilj postavljanje temelja za redovnu razmenu između različitih interesnih grupa dva društva kao […]

Balkanska grupa organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“

26. i 27. maj 2022, Tirana Balkanska grupa je organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“. Ova radionica je okupila predstavnike Kancelarije premijera (KP), kao i službenike resornih ministarstava i drugih javnih institucija na Kosovu, koji se istovremeno smatraju kontakt tačkama za agende regionalne saradnje, odnosno zajedničkog regionalnog tržišta. Oni […]

Balkanska grupa organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“

30. mart 2022. Balkanska grupa organizovala još jednu radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“. Ova radionica je imala za cilj jačanje među-institucionalnog okvira i koordinacije kako bi se efikasno pokrila sva pitanja koja se odnose na agende regionalne saradnje. Tokom radionice je razmotreno nekoliko mehanizama nadgledanja, izveštavanja i komunikacije u cilju povećanja […]

DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje Sporazuma o Slobodi Kretanja i Integrisanog Upravljanja Granicom za Dobrobit Ljudi

Grupa za Balkan objavila je novi politicki  izveštaj  DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja i integrisanog upravljanja granicom za dobrobit ljudi, koji pruža detaljnu analizu tih sporazuma i stanje implementacije istih. Sporazumi o slobodi kretanja (FoM) i integrisanom upravljanju granicom (IBM) su usko isprepleteni u kontekstu dijaloga izmedju Kosova i Srbije, i imaju jedan […]

Grupa za Balkan je organizovala fokus grupu sa mladima o dijalogu Kosovo-Srbija

Priština, 24. februar 2022 Grupa za Balkan, prati aktivnosti na Saradnji Regionalni i dobrosusedski odnosi, organizovala je fokus grupu „Mladi i dijalog Kosovo-Srbija“. Učesnici ove fokus grupe bili su studenti g raznim oblastima, koji su izrazili potrebu da se dijalog nastavi do postizanje konačnog rešenja. Većina mladih je rekla da dijalog Kosova i Srbije jeste […]

Balkanska grupa je organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Okvir za institucionalnu koordinaciju“

Balkanska grupa je organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Okvir za institucionalnu koordinaciju“. Radionica je održana u Tirani, Albanija. U okviru aktivnosti u sklopu stuba za regionalnu saradnju, Balkanska grupa je naglasila posvećenost u pružanju podrške kosovskim institucijama u raznim agendama regionalne saradnje. Ova radionica je okupila predstavnike vlade, drugih vladinih službenika/kontakt tačke regionalnih organizacija […]