Demokratska konsolidacija: Civilno društvo za promenu politika

Cilj projekta je podsticanje reformi koje doprinose demokratskoj konsolidaciji kroz poboljšanje kvaliteta i intenziteta građanskog angažmana u izradi politika. Aktivnosti projekta (tj. politički forum, brifinzi i jednostrani dokumenti politika) imaju za cilj da pruže alternative politikama za goruće institucionalne probleme, podstaknu informisanu javnu debatu o glavnim pitanjima, udruže svoje resurse i uticaj zagovaranja kako bi ostvarile opipljive promene i popunile postojeće praznine u institucionalnom funkcionisanju.

Objektivi:

Specifični ciljevi programa su:

Poboljšati sposobnost civilnog društva da zagovara promene politika primenom inovativnih alata za zagovaranje
Pojačati kvalitet donošenja javnih odluka i odlučivanja povećanjem stručnog doprinosa civilnog društva o konkretnim pitanjima politika koja se odnose na izgradnju institucija, vladavinu prava i javnu upravu
Podsticanje aktivnijeg učešća građana u javnim debatama kroz pružanje dostupnih informacija o glavnim pitanjima politika i jačanje sposobnosti građana da pozivaju institucije na odgovornost.
Podsticanje administrativnih proceduralnih reformi kao načina poboljšanja poverenja javnosti i odnosa prema institucijama (lokalnim i centralnim).Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More