Unapređenje kosovskih institucija, Demokratizacija i regionalna saradnja

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi se u potpunosti osnažili procesi donošenja odluka i izgradila kultura inkluzije. Projekat je strukturisan u tri glavne komponente: politički dijalog, regionalna saradnja i unapređenje kontrola i ravnoteža.

Planirane aktivnosti predviđaju okrugle stolove na visokom nivou, istraživanje, izgradnju kapaciteta, pružanje ekspertize, izgradnju partnerstva i kontakt sa javnošću.

Posebni ciljevi:

Podsticanje dijaloga i konsenzusa političkih stranaka ohrabrujući uključivanje žena, mladih i civilnog društva i obrazovanje budućih političkih lidera.
Promovisanje i podrška dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, bilateralnih odnosa između Kosova i Bosne i Hercegovine, unapređenje regionalne saradnje angažovanjem institucija, medija i civilnog društva.
Jačanje dobrog upravljanja i vladavine prava kroz istraživanje i raspravu o rupama u zakonu i izgradnja harmonije između ustava, političkog sistema i grana vlasti.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More