Podsticanje uloge kluba poslanica kroz regionalne kontakte s javnošću i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima

Ovaj projekat ima za cilj dodatno jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa u svih sedam (7) kosovskih regiona. Aktivnosti Projekta imaju za cilj uspostavljanje mreže sa ženama iz redova manjina u skupštinama opština u rešavanju rodnih pitanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Projekt će poboljšati medijsku zastupljenost rada poslanica i pokrenuti javni diskurs na lokalnom i nacionalnom nivou, stvarajući održiv odnos između kluba i medija kroz kontinuirane aktivnosti (npr. na konferencijama, radionicama i televizijskim intervjuima).

Opšti cilj: Jačanje regionalne komunikacije kluba poslanica i odnosa sa medijima.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More