Podsticanje uloge kluba poslanica kroz regionalne kontakte s javnošću i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima

Ovaj projekat ima za cilj dodatno jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa u svih sedam (7) kosovskih regiona. Aktivnosti Projekta imaju za cilj uspostavljanje mreže sa ženama iz redova manjina u skupštinama opština u rešavanju rodnih pitanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Projekt će poboljšati medijsku zastupljenost rada poslanica i pokrenuti javni diskurs na lokalnom i nacionalnom nivou, stvarajući održiv odnos između kluba i medija kroz kontinuirane aktivnosti (npr. na konferencijama, radionicama i televizijskim intervjuima).

Opšti cilj: Jačanje regionalne komunikacije kluba poslanica i odnosa sa medijima.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More