Plan Evropski reformi za Kosovo; izazovi sa kojima se suočava dobar plan

Novembar 2016 – Povodom prve godišnjice Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Kosovo i EU pokreću 11. novembra 2016. pokreću još jedan dijalog, Plan evropskih reformi (PER). Dokument sadrži 22 prioriteta i 130 mera u polju upravljanja, vladavine prava, ekonomskog rasta, konkurentnosti i obrazovanja i otvaranja radnih mesta. Prilike su mnogobrojne; ukoliko se u potpunosti sprovedu u delo, ove mere će podržati realizaciju, poboljšati upravljanje i poslovno okruženje, odnosno konsolidovati državu. Ukoliko EU tako bude htela, reforme će Kosovo približiti sledećoj fazi pridruživanja, odnosno obezbediće status zemlje kandidata, na čemu insistiraju zvaničnici vlasti. Međutim, postoje brojne prepreke. Akcioni plan ne odgovara drugim tekućim programima reformi, radnom planu vlasti i budžetu. Još jedan ključni izazov proističe iz razmimoilazećih početnih stavova Vlade i EU. Vlada želi da se na početku navede nagrada za realizaciju. EU, pošto nije u mogućnosti da tako nešto obeća, insistira da će koristiti posvećenost Kosova ovim merama kako bi zagovarala za status kandidata kada bude došlo vreme.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More