Agjenda e Reformave Evropiane për Kosovë: Sfidat e këtij plani të mirë

Nëntor 2016 – Në përvjetorin e parë të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit (MSA), me 11 nëntor 2016, Kosova dhe BE-ja fillojnë një tjetër dialog, Agjendën për Reforma Evropiane (ARE). Dokumenti përmban 22 prioritete dhe 130 veprime, në fushën e qeverisjes, sundimit të ligjit, rritjes ekonomike, konkurrueshmërisë, si dhe arsimit dhe krijimit të vendeve të punës. Nëse këto veprime do të zbatoheshin plotësisht, do të ndihmonin zbatimin e MSA-së, përmirësimin e qeverisjes dhe mjedisit biznesor, si dhe konsolidimin e shtetit. Nëse BE-ja dëshiron, reformat do ta shpiejnë Kosovën në një fazë tjetër të anëtarësimit, duke siguruar statusin e vendit kandidat, diçka që zyrtarët qeveritar insistojnë. Sidoqoftë, akoma ka pengesa të shumta. Plani i veprimit nuk është në përputhje me programin aktual të reformave, planin e punës të qeverisë apo edhe me buxhetin.

Lexo më poshtë raportin e plotë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More