Fokus grupa sa omladinskim aktivistima Alijanse za budućnost Kosova (AAK) – „Jačanje uloge mladih u politici“

18. decembar 2017. – Balkanska grupa održala je radionicu sa omladinskim aktivistima Alijanse za budućnost Kosova (AAK). Mladi članovi pokazali su veliko interesovanje za pitanja dobrog upravljanja, reformi, obrazovanja, zdravstva i vizne liberalizacije. Njihove ambicije ne prestaju ovde; oni žele da igraju aktivnu ulogu u svojoj partiji i postanu uticajni. Ipak, rekli su, prilike su veoma ograničene. Oni ukazuju na mali broj uzornih mladih uspešnih političara čiji put bi želeli da slede. Između ostalog, učesnici su se duboko angažovali u diskusijama o uspostavljanju Specijalnih komora, formiranju Vojske Kosova i demarkaciji granice sa Crnom Gorom.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More