Balkanska grupa organizovala studijske posete za „Mlade u politici“

U okviru Izvršnog programa „Mladi u politici“, Balkanska grupa je organizovala studijsku posetu institucijama Republike Kosovo. Prvo je posećen Ustavni sud gde su mlade primili sudije, gđa Selvete Gërxhaliu Krasniqi i g. Nexhmi Rexhepi, koji su tokom izlaganja govorili o ulozi i značaju Ustavnog suda u pravnom sistemu Republike Kosovo. Govorilo se je i o nadležnostima, pravnim osnovama i organogramu.

Poseta je nastavljena posetom Centralnoj banci Kosova, gde su se mladi sastali sa zamenikom guvernera, v.d. Shkëndije Nahi, direktorom Odeljenja za bankarski nadzor, g. Mentorom Gecijem, i direktorkom Odeljenja za nadzor osiguranja, gđom. Ramize Ramadani. Na sastanku se je između ostalog govorilo o dužnostima i odgovornostima CBK, finansijskoj stabilnosti i fiskalnoj politici na Kosovu. 

Komponenta „Mladi u politici“ je deo projekta u više stubova „Razvoj mira i izgradnje države i unapređenje evropske agende“. Program „Mladi u politici“ Balkanske grupe ima za cilj da mladim pojedincima i članovima političkih stranaka širom Kosova pruži šansu da razviju veštine koje će im pomoći da prevaziđu neke od najkritičnijih prepreka u njihovoj karijeri.

Projekat finansira Ambasada e Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More