Jačanje kosovskih institucija, demokratizacije i regionalne saradnje

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi se u potpunosti osnažili procesi donošenja odluka i izgradila kultura inkluzije. Projekat je strukturisan u tri glavne komponente: politički dijalog, regionalna saradnja i unapređenje kontrola i ravnoteža.

Planirane aktivnosti predviđaju okrugle stolove na visokom nivou, istraživanje, izgradnju kapaciteta, pružanje ekspertize, izgradnju partnerstva i kontakt sa javnošću.

Posebni ciljevi:

  • Podsticanje dijaloga i konsenzusa političkih stranaka ohrabrujući uključivanje žena, mladih i civilnog društva i obrazovanje budućih političkih lidera.
  • Promovisanje i podrška dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, bilateralnih odnosa između Kosova i Bosne i Hercegovine, unapređenje regionalne saradnje angažovanjem institucija, medija i civilnog društva.
  • Jačanje dobrog upravljanja i vladavine prava kroz istraživanje i raspravu o rupama u zakonu i izgradnja harmonije između ustava, političkog sistema i grana vlasti.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More