Konkurs za esej

Balkanska grupa ima čast da proglasi poziv za podnošenje eseja!

U potrazi smo za člancima zasnovanim na sledećim temama:

  • Značaj učešća žena u kosovskoj politici;
  • Promena postojeće rodne kvote na Kosovu za pravičnu i ravnopravnu rodnu zastupljenost[1]; i
  • Promovisanja žena na položajima gde se donose odluke.

Pridružite se konkursu za najbolji esej koji su napisali mladi od 18 do 30 godina iz svih delova Kosova.

Zašto se trebate prijaviti?

Ovim konkursom želimo da promovišemo i ohrabrimo mlade u razvoju inovativnih rešenja i doprinesemo javnoj debati o ovom važnom tekućem pitanju.

Šta ćete dobiti?

Prvo mesto – 250 EUR

Drugo mesto – 200 EUR

Treće mesto – 150 EUR

Vaš će esej biti objavljen na internet stranci Balkanske grupe za istraživanje politika i svim našim nalozima na društvenim mrežama na srpskom i engleskom jeziku.

Ko ocenjuje Vaš esej i da li se rukovode prema određenim pravilima?

Balkanska grupa za istraživanje politika je osnovala Odbor za ocenjivanje koji će se osigurati da su eseji autorski i da nije u pitanju rad koji je ranije objavljivan.

Kriterijumi za podnošenje eseja

Eseji treba da imaju najmanje 700 reči, a najviše 1,500 reči.

Eseje treba podneti na engleskom, srpskom i albanskom jeziku.

Molimo Vas da u e-mailu kojim ćete podneti eseje navedete sledeće informacije koje ne trebate stavljati na sam rad:

Vaše ime i prezime

Naslov i broj reči vašeg rada

Koliko godina imate

Gde se trenutno nalazite

Eseje možete poslati preko e-maila na: [email protected]

Za više objašnjenja, možete nas kontaktirati na 038 235 005.

Konkurs je otvoren od 4. decembra 2020, a zatvara se 24. decembra 2020.

Ova aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Rodna ravnopravnost na Kosovu: Osnaživanje žena i devojaka – Apel za promene“, koji finansira Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) – inicijativa Vlade Kanade.


[1] Zakon br. 03/L-073 o opštim izborima u Republici Kosovo, član 27.1Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More