Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Oktobar 2018 – Izborna reforma je među temama koje su najviše diskutovane poslednjih godina na Kosovu. Lokalni faktori, a posebno civilno društvo, kao i strani, nastavljaju da insistiraju da Kosovo treba da sprovede suštinsku reformu izbornog okvira. Međutim, nakon nekoliko pokušaja političke stranke su dokazale da nisu voljne da sprovedu reformu. Održavaju se novi izbori, većinom vanredni, a kasnije ocenjuju kao najbolji nakon svakog novog ciklusa u poređenju sa prethodnim izborima. Ali, ovo ne važi za opštine na severu zemlje i druge opštine na jugu sa srpskom većinom, u kojima su izbori u potpunosti izmanipulisani od 2013. kroz širenje uticaja Beograda.

Teško je očekivati bilo kakvu brzu promenu političkih stavova što se tiče reforme, a još manje u periodu dok se politička scena bavi drugim takođe veoma značajnim temama. Stoga, usled odsustva dubinske reforme izbornog sistema, izveštaj Kosovo i izbori: Šta se može poboljšati? pokriva probleme postojećeg sistema i preporučuje poboljšanja u okviru izbornog zakona tako da proces upravljanja izborima i obrade rezultata bude izvršen na što efikasniji način.

Ova poboljšanja, kao što su razrađena u izveštaju, ne zahtevaju značajnu političku debatu, mogu se lako realizovati i mogu značajno uticati na povećanje poverenja u izborni proces, uklanjanje kašnjenja i bržu obradu rezultata.

Izveštaj Kosovo i izbori: Šta se može poboljšati? je izrađen i objavljen u partnerstvu sa Institutom za razvojne politike (INDEP). Ovaj projekat je realizovan uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), Ministarstva spoljnih poslova Danske (upravlja Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF)) i Ambasade Kraljevine Norveške. Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More