Presuda Ustavnog suda Kosova i Vanredni Izbori: Pravna Analiza i Mogući Scenariji

Published at: 8 Feb 2021

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim scenarijima nakon odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da prilikom izbora vlade premijera Avdulaha Hotija nije postojala većina, uzevši u obzir nelegitimnost jednog od 61 glasa u Skupštini Kosova koju čini 120 poslanika. Presuda Ustavnog suda obznanjena je 6. januara 2021. i uslovila je održavanje prevremenih izbora koji treba da se održe u roku od 40 dana, te je za datum izbora odabran 14. februar 2021. godine.

U članku se opisuju nastupajući raspored, kao i postupni koraci prilikom izbora novog predsednika i formiranja vlade.

U cilju onemogućavanja produžavanja krize i novog kruga izbora, političke partije treba da podrže izborni proces, izbegnu odugovlačenje brojanja i prebrojavanja glasova, te da preduzmu hitne korake ka formiranju novih institucija. Izbor predsednika iziskivaće konsenzus i saradnju među ključnim političkim partijama u novom sazivu Skupštine.