Saopštenje za javnost

Priština, 28. aprila 2021. g.

Balkanska grupa (BPRG) nastavlja da pruža podršku institucijama Republike Kosovo u osnovnim oblastima izgradnje države, jačanja institucija i izradi politika, reformama koje se odnose na evropsku agendu, sprovođenje dijaloga sa Srbijom i političku saradnju.

U duhu ovih napora, Balkanska grupa je 22. aprila 2021. godine potpisala sporazum o razumevanju sa Vladom Republike Kosovo i Ambasadom Kraljevine Norveške. Ovaj sporazum određuje modele angažovanja spoljnih eksperata u procesu dijaloga sa Srbijom i drugim agendama koje su povezane sa dijalogom.

Angažovani eksperti pružaju ekspertizu, profesionalnu i sadržajnu podršku u procesu dijaloga i stavljaju se na raspolaganju premijeru, njegovom kabinetu i zameniku premijera za evropske integracije, razvoj i dijalog. Spoljni eksperti nemaju zastupničku ili rukovodeću ulogu i ugovara ih sama Balkanska grupa.

Eksperti koji su do sada angažovani su: Bernard Nikaj, Leon Malazogu, Robert Muharremi, Muhamet Mustafa, Veton Surroi. Očekuje se da se grupi eksperata uskoro pridruži i Blerim Shala. Postoji mogućnost pozivanja i angažovanja i drugih eksperata u zavisnosti od potreba Vlade i dinamike procesa dijaloga.

Ova aktivnost predstavlja jednu od programskih komponenti Balkanske grupe koja se sprovodi uz podršku Vlade Norveške, a prema okviru „Razvoja mira i izgradnje države i napredovanja na evropskoj agendi“.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More