Stvaranje sinergije na zapadnom Balkanu za jačanje obrazovanja, istraživanja i nauke

Kroz kancelarijska i istraživanja na terenu ovaj projekat ima za cilj da razume i olakša izgradnju povoljnijeg okruženja u istraživanju, obrazovanju i inovacijama, uz poseban fokus posvećen jačanju kapaciteta za apsorpciju fondova EU u regionu Zapadnog Balkana. Regionalna procena direktno doprinosi većem razmatranju sa relevantnim državnim institucijama kako bi se ukazala pažnja i uložilo u ciljanim područjima. BPRG je vodio kosovsku komponentu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More