Sesije obuke: Izveštavanje o vladavini standarda na Kosovu

04. oktobar 2018. – Balkanska grupa za istraživanje politika organizovala je dvodnevni trening (2-3. oktobar 2018. godine) u Izveštavanju o standardima vladavine prava na Kosovu u okviru regionalnog projekta „Osnaživanje izveštavanja u standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini“ finansiran od strane Američke advokatske komore i implementiran od strane Balkanske grupe za istraživanje politika. U okviru treninga bilo je 21 učesnik među kojima su bili mladi novinari, studenti novinarstva i prava. Prvog dana obuke održana su predavanja o krivičnim postupcima od strane dva ugledna advokata gospodina Artana Kerkinija i gospođe Rine Kika. U drugom delu, gospođa Fljutura Kusari, medijski advokat i g. Krešnik Gaši iz BIRN-a Kosovo održali su predavanja o etičkim i zakonskim odgovornostima novinara.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: