Okrugli sto: Reforma javne uprave: Pokretanje reforme unapred

29. oktobar 2020. – Balkanska grupa je u saradnji sa Kancelarijom premijera Republike Kosovo organizovala okrugli sto: „Reforma javne uprave: Pokretanje reforme unapred“.

Premijer Avdullah Hoti, zamenik premijera Tahiri i ministar unutrašnjih poslova Veliu su predstavili plan Vlade za Reformu javne uprave (RJU). Specijalni predstavnik EU, Tomáš Szunyog, i Ambasador Norveške na Kosovu, Jens Erik Grøndahl, su takođe dali svoj doprinos tokom diskusije, a u svojstvu govornika. Na okruglom stolu su učestvovali visoki civilni službenici iz institucija i organizacija, strani predstavnici, civilno društvo i donatori.

Cilj stola je bilo pokretanje napred Reforme javne uprave, nakon odluka Ustavnog suda u vezi Zakona o javnim službenicima, Zakona o platama u javnom sektoru i Zakona o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija. Uloženi su napori da se isti primene; međutim, ovo se pokazalo teškim zbog političkih i pravosudnih izazova. Iako su presude Ustavnog suda zaustavile proces, postoji mogućnost puta napred.

Tokom okruglog stola je razgovarano i elaborisano o idejama i načinima u vezi jasnih radnji i preporuka za kompletiranje novih zakona i otpočinjanje njihovog sprovođenja, a koji imaju za cilj osnaživanje i povećanje odgovornosti uprave.

Vlada ima dovoljno prostora da deluje na izvršnom nivou; izrada politika i dalje predstavlja izazov i često postoji malo veza između inicijativa za politikama i radnji. Budžetsko planiranje, a posebno izvršenje, se treba poboljšati, što će zahtevati obimnu obuku civilnih službenika. Interni procesi, hijerarhijske linije i odgovornosti treba dodatno razjasniti, posebno u pogledu nezavisnih agencija, a u velikoj meri i lokalne uprave.

Da bi se prevazišla sva ova pitanja biće potrebno izvršenje radnji potkrepljenih sa dovoljno resursa, kao i stalni nadzor i praćenje njihovog efekta. Sve ovo treba učiniti uz političku angažovanost koja u prošlosti nije bila prisutna.
Balkanska grupa je predstavila nalaze i preporuke kako napredovati u ovom procesu na osnovu svog izveštaja: „Reforma javne uprave na Kosovu: Stalni napori za njen uspeh“.

Ova aktivnost je organizovana uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Sadržaj ove aktivnosti je isključiva odgovornost Balkanske grupe i ne može se smatrati da održava stavove Vlade Norveške.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More