Potpredsednici političkih stranaka održali su dvodnevni krug dijaloga u Tirani

16-17 Mart 2017. – Političke stranke su, uz podršku Balkanske grupe, održale novi krug dijaloga. Ovaj dvodnevni krug održan je u Tirani. Dijalog tokom ova dva dana pomogao je u jačanju razumevanja i poboljšanju saradnje između vladinih i opozicionih aktera. Strane su radile na promovisanju puta i utvrđivanju prioriteta koji zahtevaju hitan dijalog i saradnju između parlamentarnih stranaka.

Mapa puta sadrži teme koje zahtevaju široki politički konsenzus (demarkacija granice sa Crnom Gorom, transformacija KBS, dijalog sa Srbijom, izborna reforma, zakonodavna reforma). Strane su pregovarale o svim temama od interesa na otvoren i prijateljski način.

Ovaj krug dijaloga obeležava deseti krug dijaloga od njegovog pokretanja u martu 2016. godine. Kao nikad pre, predstavnici stranaka su se sastali i pregovarali o teškim pitanjima bez prisustva članova međunarodne zajednice.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More