Potpredsednici političkih stranaka održali su dvodnevni krug dijaloga u Tirani

16-17 Mart 2017. – Političke stranke su, uz podršku Balkanske grupe, održale novi krug dijaloga. Ovaj dvodnevni krug održan je u Tirani. Dijalog tokom ova dva dana pomogao je u jačanju razumevanja i poboljšanju saradnje između vladinih i opozicionih aktera. Strane su radile na promovisanju puta i utvrđivanju prioriteta koji zahtevaju hitan dijalog i saradnju između parlamentarnih stranaka.

Mapa puta sadrži teme koje zahtevaju široki politički konsenzus (demarkacija granice sa Crnom Gorom, transformacija KBS, dijalog sa Srbijom, izborna reforma, zakonodavna reforma). Strane su pregovarale o svim temama od interesa na otvoren i prijateljski način.

Ovaj krug dijaloga obeležava deseti krug dijaloga od njegovog pokretanja u martu 2016. godine. Kao nikad pre, predstavnici stranaka su se sastali i pregovarali o teškim pitanjima bez prisustva članova međunarodne zajednice.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: