Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju

11 februari 2019. – U cilju jačanja kosovske demokratije, najnoviji članak Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ razmatra nepovoljan položaj žena i nedostatak zastupljenosti u politici i institucijama zemlje.

Zakon o ravnopravnosti polova ima za cilj da garantuje jednaku zastupljenost oba pola; međutim, situacija u praksi pokazuje veoma nisku zastupljenost žena u telima koja donose odluke. U članku su identifikovani faktori koji održavaju rodni jaz na Kosovu i daju konkretne preporuke za poboljšanje rodne ravnopravnosti u političkom životu i vladi zemlje.

Ako se implementiraju, preporuke mogu poboljšati zastupljenost žena i imidž svih upravljačkih tela; političke stranke, lokalna i centralna vlast, zakonodavstvo i predsedništvo.

BPRG je posvećen doprinosu izgradnji demokratske države i snažnoj socijalnoj koheziji i nastaviće da se zalaže za reforme koje će koristiti društvu u celini.

Pročitajte članak ovde: https://bit.ly/2KwQogVQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More