Tryezë e rrumbullakët me nënkryetarë të partive

4 maj 2016 – Raundi i tretë i dialogut me përfaqësues të lartë të partive parlamentare, i mundësuar nga Grupi për Ballkan dhe Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D), u mbajt në Prishtinë. Këtë herë, takimi i përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës përfshinte diskutime për rivendosjen e një atmosfere të marrëdhënieve të punës dhe bashkëpunimin mes partive politike. Nënkryetarët u pajtuan të komunikojnë dhe negociojnë, përfshirë edhe temat për të cilat nuk pajtohen. Negociatorët e partisë autorizuan Grupin për Ballkan që ta hartojë një udhërrëfyes për vazhdimin e dialogut që i përfshin të gjitha çështjet e interesit për partitë dhe vendin. Diskutimet për reformat dhe tema të tjera të identifikuara u përpunuan më tej. Korniza e dialogut dhe metodologjia u diskutuan dhe u miratuan. Grupi për Ballkan fitoi rol të ri në vazhdimin e dialogut politik; kemi marrë përgjegjësinë për ta paraqitur draftin e parë të udhërrëfyesit javëve në vijim. Lexo më shumëQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More