Valët e kompanive telefonike vendore, nuk funksionojnë në komunat veriore