Vendimi i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës dhe Zgjedhjet e Parakohshme: Analizë ligjore dhe skenarët e mundshëm