Gratë në politikë dhe vendimmarrje

Fushata “Një Thirrje për Ndryshim” promovon ndryshimin e kuotës së përfaqësimit të grave dhe harmonizimin e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme me Ligjin për Barazinë Gjinore.
Grupi për Ballkan përmes kësaj fushate ka për qëllim të veproj drejtpërdrejt në një nga rekomandimet që burojnë nga raportet e politikave Gratë në Politikë I dhe Gratë në Politikë II, dhe letrat e avokimit (1, 2, 3), ku ne nxisim institucionet dhe agjencitë e pavarura të mbështesin harmonizimin e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme me Ligjin për Barazinë Gjinore. Kjo do të thotë të zëvendësohen tridhjetë (30) përqind të kuotës gjinore me pesëdhjetë (50) përqind të kuotës të përshkruara në Ligjin për Barazinë Gjinore.

00:23

A Call for Change

Një Thirrje për Ndryshim!

0:28

Saranda Bogujevci

Duhet që përbrenda parlamentit të Republikës së Kosovës edhe përbrenda asambleve komunale te ketë përfaqësim të barabartë nga gratë dhe burrat.

00:23

Liza Gashi

Ju bëj thirrje për respektimin e Ligjit për Barazi Gjinore dhe krijimin e sistemeve dhe strukturave politike të ndjeshme në aspektin gjinor.

00:22

Vigan Qorolli

Ky ligj vazhdon të gjenerojë probleme për gratë. Prandaj të harmonizojmë ligjet

00:30

Florent Abrashi

Të ngrisim kuotën e përfaqësimit gjinor e t’u mundësojmë atyre më shumë hapësirë edhe në sferën politike.

00:39

Ehat Miftaraj

Qeverisë në ardhje i bëjmë thirrje të bëjë një hap konkret në promovimin e barazisë gjinore duke formuar një kabinet qeveritar të përbërë nga 50% gra dhe 50 % burra!

0:28

Bernard Nikaj

Ngritja e kuotës në 50% është një hap i duhur në këtë drejtim.

00:23

Donikë Qerimi

Deri në momentin kur pabarazia të pushoj së ekzistuari, është tejet e rëndësishme që pjesëmarrja e barabartë gjinore në institucione publike të
sigurohet përmes kuotave.

1:00

A Call for Change

Një Thirrje për Ndryshim

00:26

Albin Kurti

Pabarazitë e diskriminimet duhet të eliminohen. Solidarizimi i grave dhe emancipimi i burrave na bënë fitues të gjithëve.

00:39

Armend Zemaj

Kuota gjinore në parlament, asamble dhe lista zgjedhore është pengesë e zërit të grave. Respektoni ligjin për barazi gjinore.

0:28

Albana Gashi

Për tu ndjerë të përfaqësuara e për të mirën e përbashkët duhet t’a ngrisim kuotën.

00:22

Ardita Dushi

Respektimi i ligjit është detyrë e secilit qytetar dhe institucion ndërsa krijimi i ligjeve të respektueshme është obligim i ligjvënësve.

00:22

Igballe (Igo) Rogova

Partitë politike obligohen ta implementojnë Ligjin për Barazi Gjinore.

00:23

Brikenda Kryeziu

Të ngritet kuota, të inkurajohen gratë në pozita vendimmarrëse.

00:39

Mimoza Shahini

Raportet gjinore në popullatë shkojnë 50 me 50, prandaj gratë duhet të përfaqësojnë edhe në kuvend me 50 %.

00:30

Linda Haxhibrahimi

Gruaja është shtylla e familjes dhe e shoqërisë. Respektoni Ligjin për Barazi Gjinore.

 

00:26

Visar Ymeri

Nëse njëherë kemi arritur ta sigurojmë përfaqësimin prej 30%, atëherë mund ta arrijmë të njëjtin sukses për përfaqësimin e barabartë duke e ngritur kuotën në 50%.

00:30

Gresa Pozhegu

Rritja e aktiviteteve, rritja e kuotës por edhe duke votuar më shumë gra në listat plot me burra!

00:26

Yllza Hoti

Populli i Kosovës duhet të përfaqësohet barabartësisht nga gra dhe burra.

0:25

Lul Raka

Rritja e kuotës për përfaqësim gjinor do t’u japë mundësinë grave të udhëheqin me politika.

00:39

Albulena Balaj

Barazia është një vlerë – t’i japim grave vendin që meritojnë.

00:30

Valdete Daka

Unë bëj thirrje për reformë zgjedhore dhe harmonizim të ligjeve në të ardhmen.

00:26

Mimoza Kusari

Zgjedhjet si mekanizmi i vetëm i demokracisë funksionale duhet të përfshijnë pjesëmarrjen e barabarte të burrave dhe të grave.

6:12

Atifete Jahjaga

Kjo kuotë nuk garanton as barazi numerike në mes të burrave e të grave – duke i lënë gratë dukshëm të nën-përfaqësuara.

00:30

Vlora Limani-Hajnuni

Gratë dhe vajzat duhet të përfaqësohen në çdo institucion të shtetit dhe në çdo sferë të jetës.

00:26

Besa Luzha

Pra, asgjë më pak se 50-50. Vetëm kjo është barazia.

 

0:28

Time Kadrijaj

Ajo çka kërkojmë ne është respektimi  i Ligjit për Barazi Gjinore.

00:23

Vjollca Krasniqi

Pariteti është i domosdoshëm për legjitimitet politik.

6:12

Vlora Dumoshi

Pjesëmarrja e barabartë e grave në vendimmarrje arrihet  vetëm përmes ndryshimit të kuotës së përfaqësimit të grave.

00:22

Fatir Berzati

Përfshirja jonë e barabartë është një kusht që duhet ta synojmë, për një të nesërme më të mirë.

0:28

Ariana Musliu Shoshi

“Ligji për Zgjedhjet e Përgjithshme duhet të harmonizohet me Ligjin për Barazi Gjinore”

0:43

Kushtrim Sadiku

Të ndryshohet kuota.  Për gratë dhe vajzat tona. Për të ardhmen e vendit tonë.

 

00:39

Eliza Hoxha

“Rritja e kuotës do ishte një garanci për përfshirje më të madhe dhe për një delegim të detyrave te gratë – për gratë.”

00:22

Nuri Bexheti

Jam për një përfaqësim 50- 50 por edhe cilësor.

00:26

Anisa Ismaili

“Ndryshoni kuotat, të ndryshojmë ngjyrat.”

00:30

Agon Batusha

“Për të arritur barazi gjinore, subjektet duhet të rrisin kuotën e përfaqësimit gjinor.”

00:22

Fitore Rexhepi

“50% duhet të jetë kuota deri në një vetëdijesim të kësaj shoqërie.”

00:30

Floretë Zejnullahu

“Të ndryshojmë kuotën, për të mirën e të gjitha grave dhe vajzave të vendit tonë.”

00:23

Hajredin Kuqi

“Që të jetë parim i shoqërisë por njëkohësisht edhe mentaliteti i tërë shoqërisë sonë angazhimi për barazi gjinore duhet të jetë i pandalshëm.”

00:26

Donjeta Gashi

“Ndryshimi nis nga mendimi për të vazhduar tek ligjet dhe ajo çka duhet është të menduarit mbi parimet e barazisë!”

00:18

Keka Berisha

“Dallimet nuk janë pjesë e të drejtave të njeriut, andaj duhet t’i luftojmë.”

03:30

Artan Krasniqi

“Duhet të largohet ose të garantohet pjesëmarrja 50-50 nëse shihet që shoqëria ende nuk është gati që deri në këtë masë ta ketë përfaqësimin e gruas në Kuvend.”

0:28

Gyli Beqiri

“Kuota gjinore duhet të ndryshoj. Duhet të barazohet.”

00:22

Duda Balje

“Të ngrisim kuotën e t’i lëmë rezultatet të flasin.”

0:28

Arianit Koci

Gratë në Kosovë kanë dëshmuar që duan, munden dhe ja dalin. Madje, pa bërë shumë zhurmë dhe pa qenë subjekte të lajmeve të këqija.

00:23

Blerta Deliu

“Vetëm parimi i barazisë mes burrave dhe grave do ta bëjë shoqërinë tonë shoqëri të shëndoshë dhe shoqëri demokratike.”