“A mos flasin gratë me ndonjë zë tjetër në politikën kosovare?”