Albanci odbacuju: Šta Srbi misle o Asocijaciji/Zajednici srpskih opština?

Ovaj dokument politika analizira stavove srpskog stanovništva na Kosovu prema Zajednici srpskih opština i formuliše preporuke o budućem funkcionisanju Zajednice. Praćenje medija na severu Kosova, intervjui sa ključnim zvaničnicima, a fokus grupe i istraživanje bili su glavni alati korišćeni za prikupljanje podataka. Istraživanje je projektovano u saradnji sa Timom za društvena istraživanja (TDI).

Cilj je da se javnosti širom Kosova predstavi mišljenje Srba o avgustovskom Sporazumu o zajednici srpskih opština. Kosovo i Srbija su se 25. avgusta 2015. dogovorili o principima/protokolu za osnivanje Zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, što je uključivalo četvoromesečni period za izradu statuta.

Objektivi:

Opšti cilj uključuje anketiranje Srba o (nivoima) prihvatanja Zajednice za njihove opštine

  1. Dubinska analiza stavova, razmišljanja i očekivanja Srba o novo dogovorenoj Zajednici srpskih opština, suočavajući se sa masovnim protivljenjem Albanaca
  2. Ocena i ocenjivanje uticaja burne političke krize u Prištini na srpsku zajednicu i njihovi stavovi o Zajednici/Asocijaciji i integraciji
  3. Učiniti da se srpski stavovi i njihova zabrinutost čuju u Prištini i postanu deo javnog diskursa i debata o prednostima i dobicima.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More