Barazia gjinore në Kosovë: Fuqizimi i grave dhe vajzave – “Një thirrje për ndryshim”

Përmes këtij projekti Grupi për Ballkan u mundëson të gjithë udhëheqësve, burrave dhe grave të zgjedhura, figurave të rëndësishme publike, ombudspersoni dhe personaliteteteve vendore dhe mbështetësit ndërkombëtarë të jenë një pjesë kryesore në fushatën e udhëhequr nga vendi për të promovuar ndryshimi i kuotës.

Ky projekt lanson një nga fushatat më të mëdha në terren që do të shtyjë për fillimin e ndryshimit të kuotës. Grupi për Ballkan më vonë do të ndihmojë qeverinë dhe asamblenë në procesin e ndryshimit të legjislacionit. Fushata do t’i shërbejë qëllimit të kthimit të çështjes së ndryshimit të kuotave në agjendë dhe mobilizimit të mbështetjes për të.

Qëllimi i përgjithshëm: Objektiva e projektit qëndron në nxitjen e ndryshimit të kuotës së përfaqësimit të grave duke filluar një fushatë dixhitale që bën thirrje për zbatimin e ligjit për barazi gjinore.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More